Бързи връзки

Покритие

Покритие на 5GHz интернет в селата: с. Ситово, с. Добротица, с. Слатина, с. Алфатар, с. Войново, Летище Кайнарджа, с. Кайнарджа, с. Зарник, с. Поляна, с. Попина, с. Добротица, с. Любен, с. Ястребна, с. Йорданово, с. Ирник, с. Златоклас, с. Чернолик, с. Правда, с. Руйно, с. Искра, Паметник Брадвари, с. Брадвари, с. Нова Попина, с. Голеш, с. Полковник Чолаково, с. Добруджанка .
Покритие на 2,4GHz интернет в селата: Други
Скоро: Гарван
Легенда:  2 GHz - скорости до 15 Mbita; 5 GHz - скорости до 90 Mbita