За нас

Фирма ЕТ "АСнет-Алтан Халим" е интернет доставчик с изградена безжична интернет мрежа на територията на област Силистра. Ние Ви предлагаме възможността да използвате цялото удобство на съвременните технологии на разумна цена. Трудно е да си представим ежедневният живот без достъп до световната мрежа. Интернет е вече повече от хранилище на информация, то е средище за комуникация, забавления, начин да се информираме, а също и безценен помощник при работа. Улеснява и ускорява комуникацията с близки, познати и колеги и в крайна сметка заема едно важно място в живота на съвременния човек.

Общи условия на фирма ЕТ "АСнет-Алтан Халим"

Параметри на услугите на ЕТ "АСнет- Алтан Халим"